Birinci derece engelli için 880 TL vergi avantajı bulunuyor

2015’te vergiler ne getiriyor ne götürüyor.

Engelli ücretlilere vergi avantajı var. Buna göre 2015 yılında birinci derece engellilere 880 TL, ikinci derece engellilere 440 TL, üçüncü derece engellilere de 200 TL indirim uygulanacak…

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erba bina yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2015 yılı için “13 TL” olarak belirlendi. Bu tutar geçen yıl 12 TL idi.

Engelli ücretlilere, “engellilik indirimi” adı altında bir vergi avantajı var. Buna göre 2015 yılında, birinci derece engellilere 880 TL, ikinci derece engellilere 440 TL, üçüncü derece engellilere, 200 TL indirim uygulanacak.

ÜCRETLİLERİN BEYANNAME VERMESİ

Ücretliler 2015 yılında, önceki yıllarda olduğu gibi gelirlerinin tutan ne olursa olsun “tek işverenden aldıkları ücret” için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecekler.

Ancak, 2015 yılında birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birden sonraki işverenden aldıkları ücretin toplamı “29 bin lirayı aşanlar”, tüm ücretlerini beyanname ile bildirip, ilave gelir vergisi ödeyecekler.

DEMİRBAŞLARDA DOĞRUDAN GİDER YAZILMA SINIRI

2015 yılında, “değeri 880 TL’yi aşmayan” demirbaş, alet, edevat ve mefruşat ile peştemallıklar, doğrudan gider yazılabilecek.

Bu tutarı aşması durumunda ise amortismana tabi tutulacak.

Sosyal Platformlarda Beğen, Paylaş:

Bir Cevap Yazın