Kapıcı güvenlikten sorumlu, istemezse bakkala gönderilemez

Yönetmelik talimatı ile kapıcılar apartmanların güvenliğinden sorumlu. Eğer sözleşmesinde yoksa kapıcılar bakkala bile gönderilemez…

Kapıcıların diğer görev ve sorumlulukları şöyle:
Konutun kaloriferini zamanında yakmak, ısıyı ayarlamak veya söndürmek.

Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak. Ana taşınmazın ortak yerlerini ^ temiz tutmak.

Demirbaşları, araç ve gereçleri bakımlı ve temiz kullanmak, işler halde tutmak.

Kendisine tahsis edilen konutu korumak ve başka işlerde kullanmamak.

Belirlenen saatlerde servis hizmeti yapmak

Bahçe düzenlemesi ve bakımı yapmak ve çöpleri toplamak.

 

KAPICILARIN çok sayıda görev ve sorumluluğu var. Bunlar içinde belki de en az bilineni, kapıcılann ana taşınmazın ve bağımsız bölümlerde otu-ranlann güvenliklerinden sorumlu olması.

Kapıcılar bu doğrultuda yöneticinin talimatlan ile güvenlik önlemleri almakla yükümlü. Güvenlikle ilgili sorumluluktan anlaşılması gereken; kapıcıların belli saatlerden sonra ana taşınmazın kapılarını kilitlemesi, binaya gelen yabancı kimselerin kime geldiğini sorgulaması, apartmana hırsız, dilenci vb. girmemesi için önlem alması.

SÖZLEŞME YOKSA…

İş sözleşmesinde kapıcının bakkala, markete ve pazara gidip apartmanda ikamet edenler adına alışveriş yapacağına ilişkin düzenleme yok ise kapıcı istemediği sürece buralara gön-derilemez.

BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR

Kapıcıların kısmi süreli (part-time) çalıştırılmaları mümkün. Apartmanlar kapıcılarla kısmi süreli iş sözleşmesi yapma im-k,nına sahip. Kısmi süreli çalışmadan kasıt, haftalık tam zamanlı çalışma süresinin 2/3’ünden daha az olan çalışma süresini ifade ediyor.

Kapıcılar apartmanla yaptıkları sözleşme haricinde başka

bir yerde de çalışabiliyorlar. Örneğin, sözleşmeyi yapan kapıcı başka bir işte çalışmakla birlikte, kapıcılık görevini eşi yapabilir. Böyle bir durumda, kapıcılık görevini yerine getiren eşin sigortalı sayılması gerekmektedir.

KAPICILARIN YILLIK İZİNLERİ

Kapıcıların yıllık ücretli izne hak kazanmaları için bazı koşullar var. Kapıcıların öncelikle aynı apartmanda, deneme süresi de dahil en az bir yıl çalışmış olma şartı var. Aralıklı çalışma durumlarında ise süreler, toplanarak değerlendiriliyor.

KAPICILARIN İZİN SÜRELERİ

Kapıcılara yıllık ücretli izin verilmesi zorunlu. Kapıcılar bu haklarından vazgeçemiyorlar. Aynı şekilde apartman yönetimlerinin de bu hakkı kullandırmama gibi bir durumlan söz konusu olamıyor.

Kapıcıların çalışma yıllanna göre izin süreleri değişiyor. Buna göre hizmet süresine göre izin hakları;

–    1 ila 5 yıl (5 yıl dahil) olanlar 14 gün,

–    5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 20 gün,

–    15 yıl ve yukansı için ise 26 gün.

Bu izin sürelerinin iş sözleşmeleri ve toplu sözleşmelerle artırılması mümkün.Kapıcıların yıllık izinleri

Sosyal Platformlarda Beğen, Paylaş:

Bir Cevap Yazın