EngelliEngelsiz Bilgi Merkezi

Pişmanlıkla beyanname verene ceza yok


Vergi Usul Kanununun 371. maddesine göre pişmanlık hükümlerinden yararlanan mükellefler ceza ödemiyorlar. Ancak bunun bazı şartlan var.

PİŞMANLIK ŞARTLARI

Pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmek için;

■    Mükellefin durumu pişmanlıkla kendiliğinden haber vermesi,

■    Mükellefin haber vermesinden önce vergi -incelemesine başlanmamış ve olayın takdir komisyonuna sevk edilmemiş olması,

■    Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde verilmesi,

■    Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi gerekiyor.

PİŞMANLIK ZAMMI

Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, gecikme zammı oranında (1,40) bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenmesi gerekiyor. Bu zamma da “pişmanlık zammı” adı veriliyor.

Like it.? Share it:

Bir Cevap Yazın