2015 yılı engelli indirimi

Birinci derece engelli için 880 TL vergi avantajı bulunuyor

2015’te vergiler ne getiriyor ne götürüyor. Engelli ücretlilere vergi avantajı var. Buna göre 2015 yılında birinci derece engellilere 880 TL, ikinci derece engellilere 440 TL, üçüncü derece engellilere de 200 TL indirim uygulanacak… İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erba bina yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2015 yılı için … Devamı