çocukları TV den uzak tutun

2 yaş altı çocukları TV’den uzak tutun

ÇOCUKLARIN beyinlerinin gelişiminde ilk yıllar çok önemlidir. Bu dönemde maruz kaldıklan her türlü uyancı, beyinlerinde olumlu ya da olumsuz büyük etki yapar. Çocuklara, uzun süre televizyon izletilmesi, dil becerilerini, kelime dağarcıklarım, çevreleri ile olan sözel, görsel ve sosyal iletişimlerini ve motor becerilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle iki yaşma kadar çocuklar televizyondan uzak tutulmalıdır. Çocuklar için … Devamı